Udfyld denne blanket

Indtast kun hvis du har en aftale om indmeldelse.

Ønsker du aftale om indmeldelse eller information om venteliste,
tag kontakt til de på forsiden nævnte medlemmer af bestyrelsen.

Ved tilmelding forpligter du dig til at tilmelde første girokort til automatisk betalingsservice via PBS.
Kontingentet er fastsat til 450 kr. / kvartal.